Over Shape Your Body personal training.

Shape your body personal training is een eenmanszaak, waarvan Mandy Koffijberg de oprichter en eigenares is.

Shape Your Body personal training is gevestigd op de Gerard Doulaan 19, 1399 ES in Muiderberg.

Ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel onder KVK Nummer: 71133313

Welke gegevens verzamel ik?
Wanneer je het contactformulier hebt ingevuld of andere aanvragen doet voor één van mijn producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • e-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • Straat en huisnummer
  • Postcode en woonplaats

Waarvoor gebruik ik de persoonsgegevens?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

De gegevens die je invult bij het contactformulier, worden gebruikt om een vraag te kunnen beantwoorden of om een offerte te kunnen maken. Ik sla deze gegevens niet op in een softwaresysteem.

Klant zijn van Shape Your Body Personal Training.
Wanneer wij met elkaar overeenstemming hebben en wij een trainingstraject starten, gebruik ik de door jou verstrekte gegevens alleen voor het kunnen versturen van e-mails voor o.a. afspraken, tussentijdse verslagen van voortgang en de bijbehorende administratieve handelingen.

Wanneer je klant bent bij mij worden je gegevens niet automatisch gebruikt voor het versturen van commerciële nieuwsbrieven. Voor het mogen versturen van commerciële uitingen naar jou als klant zal ik eerst nadrukkelijke toestemming aan je vragen.

Beveiliging persoonsgegevens.
Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en twee factor verificatie, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Social Media.
Ik wil het voor jou zo makkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.

Van de volgende Social Media Platforms heb ik de button geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:

Facebook

Instagram

Foto’s en/of filmpjes op Socail Media
Het kan zijn dat ik tijdens onze trainingen foto’s en/of filmpjes maak met als doel deze op social media te plaatsen. Deze foto’s en/of filmpjes zal ik alleen plaatsen als ik daarvoor, vooraf mondelinge toestemming heb verkregen van jou.

Links.
Op mijn website kan je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten shapeyour-body.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Gegevens verzamelen.
Er worden anonieme gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van mijn website. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van mijn bezoeker af te stemmen. Dit gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Wijzigingen.
Shape Your Body personal training behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacy statement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht.
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.